Арнайы есепте арқылы беріктігі расталған кезде ернемектерді 100°С-ден артық темпратурада қолдануға рұқсат етіледі.