Бұрмалар дайындалған орталарды 233 К (минус 40° С) бастап 423 К (150°С) дейінгі температураларда тасымалдайтын, ТШ 1468-009-01394395-03 бойынша ҚНжЕ 2.05.06-85* және ҚНжЕ ІІІ 42-80* бойынша 10 МПа дейінгі қысымға шақталып жобаланатын және жабдықталатын магистральдық құбыржолдарға және ҚЕ 34-116-97 бойынша 16 МПа дейінгі қысымға шақталған өнеркәсіп құбыржолдарына арналған.
Бұрмалардыі бүйіржақтарында техникалық шарттарға сәйкес механикалық өңделген жиектер немесе тапсырыс берушінің талабы бойынша күрделілігі кез-келген жиектер болуы мүмкін.

Жалпы өнеркәсіптік тағайындалған бұрмалар
Жалпы өнеркәсіптік тағайындалған бұрма ТС 583, топтамасы 5.903-13, ЖЭС құбыржолдарына арналған дәнекерленген 1 шығарылым
Жалпы өнеркәсіптік тағайындалған бұрма ССТ 34.10.752-97, ЖЭС құбыржолдарына арналған дәнекерленген
Жалпы өнеркәсіптік тағайындалған бұрма ТШ 1469-006-00153229-01
Жалпы өнеркәсіптік тағайындалған бұрма ТШ 1468-010-01394863-99
Жалпы өнеркәсіптік тағайындалған бұрма ГазТШ 102-488/1-05
Жалпы өнеркәсіптік тағайындалған бұрма ТШ 102-488-95 ОКШ
Жалпы өнеркәсіптік тағайындалған бұрма МЕМСТ 17375-01
Жалпы өнеркәсіптік тағайындалған бұрма МЕМСТ 30753-01