Бөлшектің негізгі, байланыстырғыш бөлігі;
Құбыржолды тармақтауға арналған үш келте құбыр.
Бөлшек толықтай жылумен оқшаулайтын жабынмен жабылады. Бөлшектерді өндірген кезде ыстық қалыптауды, гидроқалыптауды және дәнекерлеуді қолдандық.