Электрлік оқшаулаушы ендірме ТШ 1469-027-05015070-01

 

ВЭИ – зауыттық жағдайда дайындалған және сыналған, құбыржолға сәйкес келетін сипаттамалары бар және өзара күш шыны пластикті қабықшамен біріктірілген байланыстырғыш өлшемдері бар екі келте құбырдан тұратын құбыржолдық бұйым. ВЭИ саңылаусыздығы арнайы тығыздамамен қамтамасыз етіледі. Ендірмелер шартты диаметрі 1400 мм қоса алғандағы өлшемді құрайтын, 10 МПа дейінгі жұмыс қысымына шақталғаг құбыржолдар үшін дайындалады.

Қолдану саласы:

Мұнай және газ өткізгіштеріғ су өткізу желілері.

ВЭИ ендірмесі катодтық қорғаныспен қорғалған нысанды қорғалмаған, жерге тұйықталған немесе өзіндік электрхимиялық қорғаныс (ЭХЗ) жүйесі бар нысаннан, сондай-ақ шатасқан тоқтар әсер ететін аймақтардан өтетін құбыржолдарды электрлік секциялау құбыржолдарынан электрлік ажыратуды қамтамасыз ету үшін арналған.

Нормативтік база:

ВЭИ магистральдық және өнеркәсіптік газ құбырларында қолданған кезде келесі норматитік құжаттарды басшылыққа алған жөн: ВСН 39-1.22-007-2002 «ГАЗ ҚҰБЫРЫНА АРНАЛҒАН ЭЛЕКТР ОҚШАУЛАҒЫШ ЕНДІРМЕЛЕРДІ ҚОЛДАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР»

Основные габаритно-массовые характеристики ВЭИ представлены в таблице:

Ду, мм Рр, МПа Рисп, МПа Дтр, мм Габаритные размеры, (макс. диам х длина)мм m, кг
50 9,8 14,7 57 80х500 4
80 9,8 14,7 89 130х850 12
100(108) 9,8 14,7 108 150х850 15
100(114) 9,8 14,7 114 150х850 17
150 9,8 14,7 159 280х850 24
200 9,8 14,7 219 271х850 55
250 9,8 14,7 273 380х1000 120
300 9,8 14,7 325 430х1000 160