Электрлік оқшауланған ВЭИ ендірмесі электрхимиялық қорғаныспен қорғалған құбыржолды қорғалмаған, жерге тұйықталған немесе өзіндік электрхимиялық қорғаныс (ЭХЗ) жүйесі бар нысаннан, сондай-ақ шатасқан тоқтар әсер ететін аймақтардан өтетін құбыржолдарды электрлік секциялау құбыржолдарынан электрлік ажыратуды қамтамасыз ету үшін арналған. ВЭИ құбырлардың металлына тоттандыратын әсер етпейтін табиғи, жасанды, сұйылтылған көмірсутекті газдарды, мұнайды, мұнай өнімдерін тасымалданатын, сондай-ақ тапсырыс берушімен келісу арқылы өзге технологиялық орталар тасымалданатын құбыржолдарда қолданылады.
Типтік өлшемі Ду50…Ду300 болатын ВЭИ ТШ 1469-027-05015070-2001 бойынша өндіріледі.
Типтік өлшемі Ду300…Ду1400 болатын ВЭИ ТШ 1469-031-05015070-2007 бойынша өндіріледі.
ТШ 1469-027-05015070-2001 және ТШ 1469-031-05015070-2007 техникалық шарттары 2010 жылы «Электр оқшаулағыш ендірмелерге (жалғастықтарға) қойылатын уақытша техникалық талаптарға» сәйкестігі бойынша 28.04.2015 ж. дейін әрекет ететін омологациядан өтті және «Газпром» ААҚ жүйесінде қолдану үшін рұқсат етілген өнімдердің тізіліміне енгізілді.