ИММ ТШ 10722003 оқшаулағыш тұтас жалғастырғышы

ИММ ТШ 10722003 оқшаулағыш тұтас жалғастырғышы табиғи газды, газ конденсатын, мұайды, мұнай өнімдерін, суды және өзге газдар мен сұйықтықтарды тасымалдайтын құбыржоларды электрхимиялық қорғау жүйелері жұмысының тиімділігін арттыру мақсатында құбыржолдарды электрлік бөлу (секциялау) үшін арналған.

9,8 МПа дейінгі жұмыс қысымына шақталған оқшаулағыш тұтас жалғастырғыштар

Техникалық сипаттамалары

Жұмыс қысымы – 9,8 МПа дейін;
• Құбыржолдың сыртқы диаметрі – 57 мм бастап 1420 мм дейін;
• Тұрақты тоқтың 1000 В кернеуі кезінде ауадағы электрлік кереғарлығы – 5 МОм артық;
• Диэлектрлік беріктігі – 5 кВ артық.

1,6 МПа дейінгі жұмыс қысымына шақталған оқшаулағыш тұтас жалғастырғыштар

Техникалық сипттамалары:
Жұмыс қысымы – 1,6 МПа дейін;
• Құбыржолдың сыртқы диаметрі – 25 мм бастап 426 мм дейін;
• Тұрақты тоқтың 1000 В кернеуі кезінде ауадағы электрлік кереғарлығы – 5 МОм артық;
• Диэлектрлік беріктігі – 5 кВ артық.

Барлық өнімдер олардың әр түріне арналған нормативтік-техникалық құжаттарға қатаң сәйкестікпен шығарылады.