Тік бұрышты линзалық өтемдеуіштер

Ду 50 до Ду 12000 мм.