Ернемек — бұл құбыржолдың бекітуге арналған тегіс металл сақинасы бар бөлшегі, ол құбыржолдарды әртүрлі түтікшелер мен аппараттарға, сыйымдықтарға жалғау үшін, сондай-ақ бекіткіш арматураны жалғау үшін қызмет етеді. Ернемектердің негізгі айырмашылықтары олардың диаметрлеріне, МЕМСТтерге және олардың орындалуына негізделеді.

Ернемекті қосылыстардың түрлері
Ернемектер өлшемдері, беткі қабатының пішіні, сондай-ақ бекіту тәсілі бойынша айрықшаланады.
Ернемекті қосылыстардың негізгі түрлері:
дәнекерленген тегіс ернемек;
қыспақтап дәнекерленген жағалық ернемек;
дәнекерленген сақинадағы бос ернемек.
Бос және тегіс ернемектер жоғары емес және орташа жүктемелер кезінде қолданылады және 2,5 Мпа (25 кгс/см2) дейінгі қысымға шыдайды. Жағалық ернемектер қысымның ерекше жоғары белгілері кезінде қолданылады — 20,0 Мпа (200 кгс/см2) дейін.
Ернемектерді өндірген кезде пайдаланылатын нормативтік құжаттар
Ернемектер мынадай нормативтік құжаттар бойынша дайындалады:
тегіс ернемектер — МЕМСТ 12820-81
жағалық ернемектер — МЕМСТ 12821-81, сондай-ақ жағалық ернемектер DIN 2633 стандарты бойынша, құрылымы мен өлшемдері DIN 2633 стандарты бойынша дайындалады,
дәнекерленген сақинадағы бос ернемектер — МЕМСТ 12822-80 бойынша дайындалады.
Ернемектер АSME B16.5, ASME B16.47, ASTM A182, MSS SP-6, MSS SP-44, DIN 2527, 2566, 2573 және т.б. бойынша жеткізілуі мүмкін.

Сонымен бірге, өндірістік қуаттылықтар мен нормативтік-техникалық база өтпелі ернемектерді дайындауға мүмкіндік береді. Өтпелі ернемек тапсыры берушімен алдын ала келісілген сызба бойынша, сондай-ақ жобалау институттары мен жобалау-құрылымдық ұйымдардың зерттемелері бойынша дайындалады. Өтпелі ернемектерді қолдану кейбір жағдайларда қолданыстағы құбыржол жүйесін барынша оңтайландыруға, габариттік өтпеліктерді қолданбауға мүмкіндік береді.
Ернемек монтаждау бірлігі ретінде оқшаулаушы ернемекті қосылыс (ИФС) сияқты бұйымдардың қөұрамына кіреді, іріктелген диафрагмаларды және басқаларын орнату үшін пайдаланылады.
Ернемектердің орындалуы
Ернемектерді өндіру үшін МЕМСТте ернемектердің 9 орындалуы бар, ал бос ернемек үшін дәнекерленген сақина үшін ғана орындалуы мүмкін. Осыған байланысты, ернемектерге тапсырыс берген кезде диаметр мен қысымнан басқа, тығыздағыш беткі қабатты міндетті түрде көрсету қажет.
Бірінші орындалған ернемектер шартты қысымы 63 кгс/см2 аспайтын А және Б класты затты тасымалдайтын құбыржолдарда қолданылады.
25 кгс/см2 артық шартты бөлінген кезде негізінен:
— Шығыңқысы бар 2 орындалған ернемек пайдаланылады және ойдымы бар 3 орындалған ернемектен біріктіріледі;
— Тікенегі бар 4 орындалған ернемек пайдаланылады және ойығы бар 5 орындалған ернемекпен біріктіріледі;
— Линзалық төсеме астындағы 6 ернемек пайдаланылады және 6 орындалған ернемекпен біріктіріледі; — Сопақ қиылысты төсеме астындағы 7 орындалған ернемек пайдаланылады және 7 орындалған ернемекпен біріктіріледі; — Тікенегі бар 8 орындалған ернемек пайдаланылады және ойығы бар 9 орындалған ернемекпен біріктіріледі. Бұл жағдайда фторқыртысты төсеме пайдаланылады.
Ернемектерді өндіру кезінде пайдаланылатын болаттардың маркалары.
Ернемектердің келесі айрықша сипаттамасы — бұл ернемектерді өндіру кезінде пайдаланылатын болаттардың маркалары. Ернемектер көміртекті және қосындыланған болаттардан, сондай-ақ 20, 20А, 20С, 09Г2С, 09ГСФ, 13ХФА, 20ФА, 15Х5М, 15ХМ, 15ГС, 06ХН28МДТ, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т маркалы тоттанбайтын болаттар, олардың еуропалық аналогтарынан және болаттың өзге маркаларынан дайындалады.
Ернемектерді қолдану саласы
Ернемектер мынадай салаларда пайдаланылады:
мұнай-газ саласы;
тағам өнеркәсібі;
химиялық өндіріс;
фармацевтикалық өнеркәсіп;
мұнай өңдеу;
жылу энергетикасы саласы;
өзге өнеркәсіп салалары.
Ернемектердің эксплуатациялық қасиеттері
Болат ернемектер 6 бастап 200 дейінгі атмосфер. қысым кезінде қолдануға бағдарланған және РФ кез-келген климаттық аймақтарында пайдалану үшін сай келеді.
Ернемектерді дайындауға арналған материал ретінде әдетте көміртект, қосындыланған және тоттанбайтын болаттар пайдаланылады (Мысалы: 20, 20А, 20С, 09Г2С, 09ГСФ, 13ХФА, 20ФА, 15Х5М, 15ХМ, 15ГС, 06ХН28МДТ, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т маркалы болаттар, олардың аналогтары және өзгелері).
Ұсынылатын ернемектердің артықшылықтары:
жоғары дәрежелегі беріктік;
сенімділік және төзімділік;
барынша саңылаусыз бірігуді қамтамасыз ету.
Ернемектер 20, 09Г2С, 17Г1С, 20А, 20С, 20ФА, 13ХФА, 09ГСФ, 10Г2ФБЮ, 20ЮЧ, 15Х5М, 15Х5М-У, 12Х1МФ, (08)12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 03Х17Н14М3, 06ХН28МДТ маркалы және өзге маркалы болаттардан дайындалады.