Қалыпталған жіксіз дәнекерленген өтпеліктер технологиялық құбыржолдарды, соның ішінде «Ресей Мемтехқадағалау ережелері» таралатын және қысымы 10 МПа дейін, Температурасы минус 70°С бастап плюс 450°С болатын құбыржолдаржы жалғау үшін арналған.