Өтпелі үшайыр су құбырының үш тармағын жалғау үшін пайдаланылатын ернемекті бөлшек болып келеді. Үшайыр жеткізілетін өнімнің бір ағысын үш ағысқа бөлуге мүмкіндік береді.
Өтпелі үшайырдың негізгі ерекшелігі диаметрі әртүрлі қиылысы бар құбырларды біріктіруге мүмкіндік беретіндігіне негізделеді. Үшайыр құбыржол жүйесін магистральдың басты бөлігімен жалғау үшін пайдаланылады.
Өтпеі үшайырлардың әртүрлі түрлері бар:
Қалыптап дәнекерленген;
Қалыпталған;
Дәнекерленген.
Үшайырды дайындау үшін біздің компаниямызда шойын, болат және металлдың әртүрлі қорытпалары пайдаланылады.