Үшайыр әртүрлі кәсіпорындарда құбыржолдың әртүрлі тармақтарын бір мезгілде біріктіру үшін пайдаланылады. Тең өтпелі үшайырдың үш тармағы бар. Құбырларды жалғау нәтижесінде өнімнің бір ағысынан жеткізілетін заттың үш ағысы түзіледі. Үшайырдың осындай түрі қиылысу диаметрі бірдей құбырларды жалғау үшін қолданылады.
Тең өтпелі үшайырлардың екі түрі бар:
Күшейтілген жалғастығы бар;
Күшейткіш қайырмасы бар.
Үшайырларды дайындау үшін біз берік әрі сапалы материалды пайдаланамыз. Бұйымға қорғаныс жабыны жағылады, ол тоттанудың түзілуінен қорғау үшін қажет.