Тіке бүгілген бұрма — бұл құбыржолдың бағытын өзгертуге арналған құбыржолдың жалғастырғыш бөлшегі. Тіке бүгілген бұрмалар белгілі бұрыш астында бүгілген құбыр кесінділері ретінде болады. Тіке бүгілген бұрмалар әртүрлі маркалы болаттардан дайындалуы мүмкін.
Тіке бүгілген, тұтас созылған бұрмалар негізінен көміртекті болаттан жасалған құбырлардан дайындалады. Тіке бүгілген бұрмалар 45°, 60°, 90° және 180° бұрыштарымен құбырлардан қалыптау тәсілімен, мүйіз тәрізді өзек бойынша тартпамен, сондай-ақ табақты болаттан қалыптап дәнекерленген бұрмалар (ОКШ) және дәнекерленген секциялық бұрмалар (ОСС) дайындалады.
Тіке бүгілген бұрмаларды ыстық және салқын су құбыржолдарын өткізу үшін, Сондай-ақ 16,0 Мпа қысымына шақталған, -70°С бастап +450°С дейінгі температуралардың ауқымындағы мұнай құбыржолдарының құрылысына арналған. Диаметрі 32 бастап 530 дейінгі тіке бүгілген 3D R=1,5Ду типті бұрмалар МЕМСТ 17375-01 бойынша дайындалады. Диаметрі 530 бастап 820 дейінгі 2D R=1,5Ду типті бұрмалар МЕМСТ 30753-01 бойынша дайындалады. Сондай-ақ тіке бүгілген бұрмалар МЕМСТ бойынша геометриясы бар арнайы маркалы тоттанбайтын болатты өндіруші зауыттың ТШ бойынша дайындалуы мүмкін. Тіке бүгілген бұрмалар «П» индексімен дайындалуы мүмкін, бұл қадағалау органдарының бақылауы астында дегенді білдіреді.
ЖЭО мен АЭС қолданылатын және көміртекті болаттан дайындалған тіке бұрмалар ССТ 34.10.699-97 бойынша және өзге ССТ бойынша дайындалады, ал тоттанбайтын маркалы болаттан жасалған бұрмалар ССТ 34.10.418-90 бойынша дайындалады.
Тіке бүгілген бұрмаларға күрделілігі кез-келген деңгейдегі беткі қабаттағы сыртқы тоттануға қарсы полиуретан жабынын енгізуге болады.
Тапсырыс берушімен келісу арқылы, тіке бүгілген бұрмаларға қатысты қосымша талаптар орындалады, бұзылатын бақылау тәсілдері (ультрадыбыстық бақылау, рентгенқұрылымдық және түс дефектоскопиясы) қолданылады. Сондай-ақ тапсырыс берушімен келісу арқылы қалдықтарды қаптау және тұмшалау жүргізіледі.